Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo har ved dekreter den 1. juli 2015 fattet følgende beslutninger:

  • P. Valdemaras Lisovskis er fra 1. september 2015 utnevnt til sogneadministrator i St. Olav menighet i Tønsberg. P. Valdemaras har har 2012 vært bosatt i St. Olav domkirkes menighet i Oslo, tilknyttet bispedømmets innvandrersjelesorg.
  • P. Wojciech Kotowski SS.CC. er fra 30. september 2015 løst fra sitt embede som kapellan i Mariakirken menighet, Stabekk, etter å blitt kalt hjem til Polen av sin provinsialsuperior. P. Wojciech kom til Norge i 2007. Den polske provinsen av picpuspatrene vil sende en ny prest til menigheten, detaljer om dette blir offentliggjort om kort tid.
  • P. André-Marie Le Thien Vinh er fra 1. september 2015 utnevnt til sjelesørger for vietnamesisktalende katolikker i St. Olav menighet i Tønsberg. P. Vinh er bosatt i Oslo, og er tilknyttet bispedømmets innvandrersjelesorg.
  • P. Tan Peter Duc Do er fra 1. august 2015 utnevnt til sjelesørger for vietnamesisktalende katolikker i St. Svithun menighet i Stavanger. P. Tan er sogneprest i St. Torfinn menighet, Hamar.
av Mats Tande publisert 09.07.2015, sist endret 09.07.2015 - 15:07