Italia: Saligkåring av Johannes Paul I foran avgjørende fase

nullRoma, 27.8.2015 (KI/KAP) – Saligkåringsprosessen for 33-dagerspaven Johannes Paul I (1912-78) har gått inn i en avgjørende fase. Sakens «Positio», den avgjørende skriftlige sammenfatningen av Albino Lucianis data og «rettskafne livsverk», er ferdigstilt, opplyste biskop Giuseppe Andrich av Belluno-Feltre vet et besøk på Lucianis hjemsted Canale d'Agordo. Anledningen var en messe på den tidligere pavens 37. dødsdag. Albino Luciani ble valgt til pave den 26. august 1978, men døde allerede den 28. september samme år.

I sakens Positio finnes også vitnesbyrdet fra pave emeritus Benedikt XVI (2005-13), noe som er unikt, understreket biskopen ved messen. I 2004 sa den daværende kardinal Joseph Ratzinger ved en konferanse i nærliggende Belluno at han ber til Luciani som om han var en helgen.

Saligkåringsprosessen ble åpnet i 2003 i Lucianis hjembispedømme Belluno Feltre, og etter tre års varighet ble saken oversendt til Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet for videre bearbeidelse. I kongregasjonen blir nå sakens Positio forelagt den ansvarlige teologkommisjonen og deretter kongregasjonens kardinalforsamling. Disse vil eventuelt konkludere med et dekret som stadfester kandidatens «heroiske dyder». Den siste avgjørelsen om dette dekretet skal promulgeres, ligger deretter hos paven. Før en eventuell saligkåring kreves det også et mirakel på kandidatens forbønn.

Det sies at det allerede foreligger et slikt under. Det skal dreie seg om den uforklarlige helbredelsen av en bankansatt i den søritalienske byen Altamura, som led av magekreft og henvendte seg i bønn til Johannes Paul I.

Før hans valg i det første konklavet i «tre-pave-året» 1978 var Luciani kardinal og patriark av Venezia. Hans plutselige død skyldtes hjertesvikt som en følge av de store belastningene i embetet. Det ble snart spredt teorier om et giftmord eller et Vatikan-komplott, men det fantes ingen bevis eller holdepunkter for noe slikt.

Kathpress – Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)