Mandagsimpuls med sr. Anne Bente Hadland

I serien norske innslag fra Vatikanradioen snakker i dag sr. Anne Bente Hadland om Den hellige Dominikus og feiringen av dominikanerordenens åttehundreårsjubileum.

Tekstversjon finner du her.