Ny ledelse hos Legdominikanerne i Oslo

På kapittelmøtet hos St. Dominikus fraternitet (legdominikanerne i Oslo) lørdag 13. juni 2015, ble nytt råd valgt for tre år.

Rådet består av:
Leder: Berit Holth
Nestleder: Åse Sofie Skjerdal
Rådsmedlem: Helge Erik Solberg
Ordensassistent: p. Jon Atle Wetaas OP

Melding fra Legdominikanerne