Oppretter bønnedag for skaperverket

Pave Frans innstiftet den 10. august en årlig verdensbønnedag for skaperverket. Dagen skal feires den 1. september sammen med Den ortodokse kirke.

Frans hilserI et brev til kardinal Peter Turkson fra Det pavelige råd for Rettferdighet og fred og kardinal Koch, president i Det pavelige råd for kristen enhet, fremhever paven bønnedagens økumeniske profil og henviser til den ortodokse patriark Bartolomeus og metropolitt Ioannis, som var blant deltagerne under presentasjonen av pavens nylige miljø-encyklika, Laudato Si.

Den økologiske krisen verden står overfor kaller alle kristne til en «ektefølt åndelig omvendelse», skriver Frans, og fremhever at bønnedagen gir «enkelttroende og trossamfunn en god mulighet til å bekrefte sine personlige kall til å være skapelsens forvaltere, takke Gud for det fantastiske håndverk han har betrodd oss – samt påkalle hans hjelp til å verne om skapelsen i tillegg til å be om tilgivelse for de mange synder påført den verden vi lever i».

Lettera del Santo Padre per l’istituzione della “Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato” | vatican.va