Pastoralavdelingens program 2015/2016

Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme tilbyr følgende program høst 2015/vår 2016.

Temakveld mandag 21. september:

Hverdagstro i familien

  • Ideutveksling
  • Kort rappport fra Familiekonferansen i Danmark
  • Workshop: Feiring av kirkeåret med barna
  • Verktøy til bønn i familien, inkl. trosforskjellige ekteskap

Temakveld mandag 2. november:

Familiesynoden

  • Innblikk i synodedrøftingene og sluttbudskapet om familiens kall og rolle i verden av i dag. 

Katolsk forum i Asker og Bærum, Mariakirken, 8. november kl. 12.30:

Om familien i vår tid

  • Fersk rapport fra Familiesynoden 2015

Temakveld mandag 15. februar:

Katolsk Valentinsfeiring

  • Kjærlighetsstyrking i ekteskapet. Fellesmåltid. Påmelding.

Livets dag mandag 4. april:

Livsvernsseminar i Mariagårdens storsal

Temakveld mandag 25. april: Tema ennå ikke bestemt.

[Temakveldene finner sted i St. Olav menighetssal rett etter kveldsmessen som starter kl. 18]

Melding fra Pastoralavdelingen, Akersveien 25, 0177 Oslo. 23 21 95 77 (telefontid mandag-torsdag 10-15)