Hyrdebrev fra de nordiske biskoper: «Jeg var fremmed og hjemløs … og dere gav meg husly»

Den nordiske bispekonferansens logo

Den nordiske bispekonferanse offentliggjorde den 9. september et hyrdebrev om den nåværende flyktningesituasjon.

Les det i sin helhet under.

Hyrdebrevet blir opplest i samtlige katolske kirker i hele Norden søndag den 13. september.


«Jeg var fremmed og hjemløs … og dere gav meg husly» (Matt. 25, 35) – disse ordene fra Jesus er idag mer aktuelle enn noensinne. Ikke siden den annen verdenskrig har så mange mennesker vært på flukt til Europa fra forfølgelse, krig og terror. Mennesker fra utlandet – fra Syria og Irak, fra Eritrea og Somalia – strømmer til våre land på leting etter beskyttelse og fred, og et sted hvor de kan leve i sikkerhet. Mange av våre politikere forsøker å finne måter å hjelpe disse menneskene på, og skape en rettferdig fordeling av flyktningestrømmen slik at alle land gir sitt bidrag.

Vi ser på den ene side stor hjelpsomhet hos befolkningen i våre land. Mange tusen frivillige stiller opp for de nyankomne – ikke bare materielt, men fremfor alt ved sin veiledning i administrative formaliteter, i språkopplæring, ved å organisere fritidsaktiviteter, ved samfunnsintegrering. For mange er dette en helt bevisst troshandling som har grunnlag i en kristen livsanskuelse.

Samtidig må vi konstatere at rasistiske og fremmedfiendtlige tendenser i vårt samfunn forsterkes – særlig i sosiale medier. Her er vi kristne særlig utfordret, til klart og tydelig å gå i forsvar for toleranse og respekt, for menneskeverd og nestekjærlighet på tvers av grenser som religion, språk og rase.

Vi – de nordiske lands biskoper – ønsker derfor å påminne alle våre troende om at vi er forpliktet til bevisst å leve etter kristne verdier som nestekjærlighet og barmhjertighet, og slå ned på enhver form for rasisme, fremmedfiendtlighet og diskriminering, ikke minst på bakgrunn av at mange av våre menighetsmedlemmer er kommet til oss som innvandrere eller flyktninger.

På denne måte gir vi på det nåværende tidspunkt og i dagens situasjon et sterkt vitnesbyrd om vår tro på den Gud som i Jesus Kristus er blitt en av oss og har sagt: «Hva dere har gjort mot én av disse mine minste brødre, det har dere gjort imot meg.»

Biskopene i Den nordiske bispekonferanse, Magelås, den 9. september 2015

av Webmaster publisert 10.09.2015, sist endret 03.08.2021 - 14:58