Tromsø: Feiring av ordenslivets dag og 25-årsdagen for grunnleggelsen av Karmel

Den 15. oktober 2015 vil Tromsø stift feire Ordenslivets år og markere Ordenslivets dag. På samme dag vil Stiftet, sammen med karmelittnonnene, feire 25-årsdagen for grunnleggelsen av Karmel ”Totus Tuus” Immaculatae Virginis Decoris Carmeli på Tromsøya samt 500-årsjubileet for den hellige Teresa av Jesus’ fødsel, Det tersianske karmels grunnlegger. Hele arrangementet vil finne sted i Karmelittklosteret.

Program for dagen:

17.00 Høytidelig vesper – festdagen for den hellige Teresa av Jesus

17.40 Andakt til den hellige Teresa av Jesus

18.00 Høytidelig messe. Ordenssøstre og prester fra Tromsø stift deltar. Hovedcelebrant er biskop Berislav Grgić, og p. Juliusz av Guds Barmhjertighet OCD representerer ordenen. Alle ordensfolk vil fornye sine ordensløfter.

 Etter messen blir det kirkekaffe med en kort presentasjon av klostrets historie og livet til den hellige Teresa av Jesus i samtalerommet i klosterets gjestehus.

Alle er hjertelig velkomne.

Biskop Berislav Grgić og Karmelittnonnene