Biskop Teemu Sippo: – Vi har ikke vært modige nok i våre diskusjoner

Av Ingrid Joys


Teemo Sippo under
en pause i synodehallen.

Monsenior Teemu Sippo, biskop av Helsinki, representerte Den nordiske bispekonferansen under den tre uker lange familesynoden i Vatikanet, som ble avsluttet lørdag 24. oktober. 

– Vi har ikke vært modige nok i våre diskusjoner innen enkelte tema, sier han til katolsk.no.

Katolsk.no tok en prat med biskop Teemu Sippo i pausen under synodens siste dag. Han - og de andre synodedeltakerne - har akkurat fått forelagt det endelige sluttdokumentet.

– Det er et langt dokument, omlag 90 paragrafer, sier han, men kan ikke fortelle om det endelige innholdet. Dokumentet er taushetsbelagt fram til synoden har vedtatt dokumentet, paragraf for paragraf.

– Sluttdokumentet er synodens anbefalinger til pave Frans, så får vi se hva han får ut av det, sier biskop Sippo.

Biskopen forteller videre at det har vært god stemning under synoden.

– Det har vært spennende å høre om de ulike utfordringene Kirken står overfor i Afrika, Latin-Amerika, Asia, Oceania og Europa. Kirken lever i sin lokale og regionale kontekst, det må vi ta hensyn til.

– Utfordringen har vært ulike og har åpnet øynene våre for at endringer må til. Noe kan endres, andre ting som læren, består, men vårt pastorale ansvar for menneskene må få et annet språk. Hvordan kan vi som kirke vitne om sannheten, om våre verdier, og samtidig møte enkeltmennesker som ikke lever i henhold til læren? spør han.

I biskopens tre minutters innlegg til synodedeltakerne, fortalte han om utfordringene i de nordiske landene.

– Jeg delte mine erfaringer fra et samfunn der familieverdiene er blitt mer liberale, med høy skilsmisserate, samboerskap og homofilt samliv. Biskop Sippo understreket at menighetene og bispedømmene må legge større vekt på ekteskapsforberedelser, men også sørge for oppfølging av ektepar etter bryllupsdagen.

– Selv om kirken ser på familen, og det heterofile ekteskapet som den beste rammen for barn, og for samfunnet forøvrig, må vi finne nye veier å ta imot dem som faller utenfor. Skilte, gjengifte og homofile må inkluderes, og ikke stenges ute, sier biskopen. Synoden har «manglet mot til å ta de grundige antropologiske diskusjonene om homofili», avslutter Teemu Sippo.