Leder for Tros­kongre­ga­sjonen: – Dette er et nytt Vatileaks

Vil ikke si om han skrev under på brevet til paven

Prefekt for Troskongregasjonen, kardinal Gerhard Müller, vil hverken bekrefte eller avkrefte om han er blant kardinalene som nylig sendte brev til paven der de uttrykker bekymring for bispesynoden om familien og dets arbeidsdokument.

Den var den kjente vatikanisten Sandro Magister i L'Espresso som mandag 12. oktober publisert det som skal være et brev til paven, angivelig underskrevet av 13 sentrale kardinaler.

I et intervju med Corriere della Sera sier Müller at han hverken vil bekrefte eller avkrefte hvorvidt han er blant forfatterne av brevet.

– Dette er et nytt Vatileaks, sier han, og viser til lekkasjen av pavelige dokumenter i 2012. Pavens dokumenter «er pavens private eiendom og ingen annens», understreker Müller. Påstander om at paven er omringet av «ulver» i kurien, som motarbeider Frans, er både «støtende og kriminelle».

– Jeg er ingen 'ulv' som er mot paven. Jeg vet hvem paven er... som prefekt for Troskongregasjonen er jeg blant Den hellige fars nærmeste medarbeidere, presiserer Müller.

Kardinalen omtaler også debatten om kommunion til skilte gjengifte, og sier at «mennesker lider grunnet ødelagte ekteskap, ikke fordi de ikke kan motta kommunion».

– Eukaristiens midtpunkt er konsekrasjonen. Alle kristne har en plikt til å gå i messen, ikke til å motta kommunion.