P. Oddvar Moi innvilget studiepermisjon

Biskop Bernt Eidsvig har innvilget p. Oddvar Moi ulønnet studiepermisjon fra 1. november 2015 til 29. februar 2016. P. Oddvar, som er kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo, tar også ut ferie i tilknytning til permisjonen, og har sin foreløpig siste søndagsmesse der den 11. oktober. Han vil være i Oslo et par uker rundt jul, og er tilbake for godt  i menigheten palmesøndag (20. mars 2016).

P. Oddvar er en av Oslo katolske bispedømmes tre gifte prester, og de to første månedene av permisjonen skal han og hans kone Arlyne tilbringe i Roma. Han beskriver temaet for studiene slik på sin blogg

«Jeg skal studere utviklingen av den katolske messen fra ca 1200 til ca 1600. Ved starten av denne perioden forandret kommunionen seg ganske mye; fra kommunion i begge skikkelser og ganske ofte, til bare én skikkelse og ganske sjeldent. Messen ble gradvis mer slik at lekfolket (bare) kunne se det som skjedde, og prestens elevasjon kom inn på den tiden, og bla. også de nye offertoriebønnene. Utviklingen av lokale liturgier fortsatte, bl.a. hadde Nidaros en egen messebok. Perioden avsluttes med at Pave Pius V strømlinjeformet den katolske messen (bare de eldste lokale tradisjonene fikk fortsette), og den nye romerske messeboken i 1570.»

av Webmaster publisert 06.10.2015, sist endret 13.12.2015 - 13:41