Synoden 2015: Et stort JA til familien

Av Maria Fongen.

Det har vært stor spenning knyttet til den andre av tvillingsynodene om familien. Ett års samtaler og to høringsrunder senere er biskopene blitt enige om et sluttdokument som først og sist er et sterkt ja til familien og ekteskapet i henhold til Den katolske kirkes definisjon.

Under begge synodene har ektepar og legfolk fra alle kontinenter bidratt med virkelighetsbeskrivelser og ønsker til biskopene.  Sluttdokumentet [ennå ikke tilgjengelig på engelsk] er preget av en dyp ømhet og omsorg for ektepar, familier og enkeltmennesker i alle livssituasjoner og -stadier. Et nøkkelord fremover blir ledsagelse. Kirken skal være nær og ledsage de troende til et personlig møte med Jesus Kristus, med Guds levende ord som kompass, uansett livssituasjon.

Biskopene ønsker en betydelig styrking av ekteskapsforberedelsen og en tett ledsagelse av unge familier. De vil også styrke evangeliseringen av familien, gjøre den bevisst sin rolle som huskirke og som samfunnets viktigste byggesten. Selv om mediene har fokusert mye på drakamper om kontroversielle emner som kommunion til skilte gjengifte og likekjønnede par, beskriver kardinalene og biskopene som deltok at det har rådet stor enighet og respekt om Kirkens grunnleggende lære i disse spørsmålene, og at ordskiftet har vært fritt og åpent. Synodedokumentet er ikke noe læredokument, men overleveres paven som et forslag til videre bearbeiding og endelig formulering.

Les også: Pavens avslutningstale til synoden (dansk)