Utnevnelser i Tromsø stift

Den 26. september har biskop Berislav Grgic utnevnt p. Erhard Osmańtzik MSF til sogneadministrator i Kristus Konge menighet i Narvik og pGunther Jäger til sogneadministrator i St. Sunniva menighet Harstad. De to prestene bytter mao. plass. Utnevnelsene gjelder fra 1. oktober.

Melding fra Tromsø stift

av Webmaster publisert 01.10.2015, sist endret 01.10.2015 - 15:37