Åpning av dominikanernes 800-årsjubileum

nullI 2016 er dominikaner­ordenen 800 år. Den domini­kanske familie planlegger i denne anledning et stort jubileum, hvor det vil bli feiringer både lokalt og sentralt fra november 2015 til januar 2017. Domini­kaner­ordenens 800-årsjubileum åpnes i Oslo med messe og vesper i St. Dominikus kloster på Majorstuen den 7. november, klokken 18.

For videre program, følg med på stdominikus.katolsk.no.

For dem som mener å huske at de alt for noen år siden har hørt om dominikansk 800-årsjubileum: Dette stemmer. Det første klosteret for kontemplative nonner, den gren av Dominikaner­ordenen som blant annet Lunden kloster tilhører, ble nemlig opprettet i 1206, før ordenen offisielt ble godkjent av paven.