Gunnar Wicklund-Hansen (81) R.I.P.

nullKjære brødre og søstre,

Jeg meddeler dere det triste budskap at diakon Gunnar Wicklund-Hansen døde søndag 1. november 2015, på høytiden for alle helgener. Wicklund-Hansen var Oslo katolske bispedømmes første permanente diakon. Han ble født den 7. desember 1933 i Harstad, og ble diakonviet i Bergen den 17. februar 1991 – hvor han virket inntil han ble for syk.

Wicklund-Hansen stilte det han kunne av sine krefter til disposisjon for Kirken, og det lenge før sin diakonvielse. Han har undervist mange av våre prester i norsk; han vil bli husket for sin omsorgsfulle tjeneste i forbindelse med dåp, bryllup og begravelser, for sitt arbeide for Pastoralrådet og for sine mange oversettelser for St. Olav forlag, for å nevne noe av alt det vi har grunn til å takke ham for.

Wicklund-Hansen ble 81 år gammel. Vi lyser fred over hans minne.

Tidspunkt for begravelsen vil bli kunngjort senere. [Oppdatering: Gunnar Wicklund-Hansen bisettes fra St. Paul kirke, mandag den 9.11. kl. 11.00.]

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo

av Mats Tande publisert 02.11.2015, sist endret 09.11.2015 - 11:34