Velkommen til bønn for kall med Elisabethsøstrene 5. november

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. I St. Olav domkirke i Oslo holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe. Den 5. november er St. Elisabethsøstrene vertskap, og på årets siste kallsmesse i St. Olav, den 3. desember, står Oblatpatrene for arrangementet.