Åpning av barm­hjertig­hetens år i St. Olav kirke

nullPave Frans har proklamert et ekstraordinært jubelår i barmhjertighetens tegn. Barmhjertighetsåret varer fra 8. desember 2015, høytiden for Marias uplettede unnfangelse, til 20. november 2016, Kristi kongefest. I morgen vil pave Frans åpne den hellige dør i Peterskirken og dermed offisielt innlede jubelåret. (Som man ser på bildet: Han tyvstartet under sin Afrika-reise. Den 29. november åpnet han den hellige dør i katedralen i Bangui, hovedstaden i Den sentralafrikanske republikk.) 

Les: Pave Frans' brev i anledning barmhjertighetens år.

I verdens katolske domkirker vil den hellige dør bli åpnet førstkommende søndag, 13. desember, tredje søndag i Advent. Det gjelder også St. Olav domkirke i Oslo. Biskop Bernt Eidsvig vil være hovedcelebrant i høymessen klokken 11. Messen begynner i Mariagården, Akersveien 16, og de troende går i prosesjon til St. Olav kirke. Den hellige dør vil bli velsignet og åpnet, og alle vil kunne gå gjennom den.

 Les også: Feiringen av Barm­hjertig­hetens år i Tromsø stift.