Askim: Mariakirken og Mariakilden valfartssted i Barmhjertighetens år

Etter søknad fra sogneprest Piotr Pisarek OMI i Askim, har biskop Bernt Eidsvig av Oslo tildelt menighetens sognekirke og Mariakilden, som ligger på menighetens territorium ved Hovin gamle kirke, status som valfartssteder under barmhjertighetens jubelår.

Mariakilden har de siste 30 årene igjen blitt et valfartsmål, og menighetens sognekirke inneholder relikvier fra den hellige Faustyna Kowalska, som fremmet devosjonen til Den guddommelige miskunn.