Feiring av Gerhard Schwenzers 40-årsjubileum som biskop

foto2.jpgMandag 7. desember feirer biskop emeritus av Oslo, Gerhard Schwenzer SS.CC 40-årsjubileet for sin bispevigsel. Markeringen skjer ved en messe klokken 18 i St. Olav domkirke i Oslo. Biskop Schwenzer er messens hovedcelebrant, biskop Eidsvig holder prekenen. Etter messen blir det anledning til å gratulere jubilanten.

Gerhard Schwenzer ble bispeviet i Trondheim av biskop Gran. Han har vært biskop både av Trondheim og Oslo.

Ad multos annos!