Feiringen av Barm­hjertig­hetens år i Tromsø stift

Logo for Barmhjertighetens årMeddelelser fra 

Tromsø stift – Den katolske kirke i Nord-Norge.          

Nr. 9/2015, 2. desember 2015

 

   

Ekstraordinært Barmhjertighetens år

i Tromsø stift

 

Kjære medbrødre, kjære søstre!

Som dere alle vet har pave Frans på søndag 12. april 2015, på høytiden for Den guddommelige barmhjertighet, utropt et Ekstraordinært Barmhjertighetens år. Det vil starte på høytiden for Marias uplettede unnfangelse den 8. desember 2015 og avsluttes 20. november 2016 på Kristi Kongefest.

Paven har sagt at han ønsker at Kirken i dette hellige året skal leve i lys av Jesu ord i Lukasevangeliet: «Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig» (Luk 6,36).

Vi i Tromsø stift slutter oss til denne oppfordringen og ønsker å stå sammen med hele Den katolske kirke i dette hellige året.

Men, på grunn av at vi tallmessig er et lite bispedømme (prelatur), har jeg besluttet at dette året hos oss i Tromsø stift offisielt skal åpnes på askeonsdag 10. februar 2016 og avsluttes 20. november 2016 på Kristi Kongefest.

Mer informasjon vil jeg komme med senere, men jeg ber dere notere allerede nå i deres kalendre og gi informasjon til troende i våre menigheter om disse feiringer i dette hellige året.

 

10. februar Askeonsdag 19.00 Åpning av den hellige dør i Vår Frue domkirke

11. februar Vår Frue av Lourdes  9.00 Åpning av den hellige dør i Karmel

15. februar Mandag 18.00 Mulighet for skriftemål i Vår Frue kirke.   18.00 Mulighet for skriftemål i Karmel

21. mars Mandag 18.00 Mulighet for skriftemål i Vår Frue kirke. 18.00 Mulighet for skriftemål i Karmel

22. mars Tirsdag i Den stille uke 19.00 Oljevigselsmesse i Vår Frue kirke

27. mars Påskedag 11.00 Høymesse i Vår Frue kirke

3. april Miskunns-søndagen  9.00 Høymesse i Karmel

16. juli Vår Frue av Karmelberget  9.00 Høymesse i Karmel

14. august Marias Himmelfart 19.00 Høymesse i Vår Frue kirke

1. september Torsdag 18.00 Korsveisandakt og Høymesse på Storfjord 

 17. november Den hellige Elisabeth  8.00 Høymesse hos St. Elisabethsøstrene

20. november Kristi Kongefest 11.00 Avslutning av Det hellige år i Vår Frue kirke

  

MSGR. BERISLAV GRGIĆ

Biskop-prelat av Tromsø