Katolsk Forum Asker og Bærum 13. desember: Musikk-estetikk

Katolsk forum i Asker og Bærum menighet inviterer også i år til et adventsforedrag. Foredragsholder Wolfgang Plagge vil ta opp om hva musikk er, musikkens mening, verdi og virkning. Musikkestetikk er teorier om musikkens vesen og form for erkjennelse. Plagge er komponist, organist i Mariakirken og professor ved Norges Musikkhøyskole.

Tid og sted: søndag 13.desember 2015  kl. 12.30 i menighetssalen, Mariakirken, Stabekk

Velkommen!