Avviser «kaos», gir full støtte til biskopen og administrasjonen

Vi er mange ansatte i Oslo katolske bispedømme (OKB) som ønsker å gi omverdenen og utenforstående en annen virkelighets­forståelse om vår hverdag og situasjon enn det som er kommet frem i pressen den senere tid.

Det er ikke slik at det er «fullt kaos» i OKB-administrasjonen og at vi alle er i opprør mot biskopen. Vi som skriver dette represen­terer faktisk flertallet av de ansatte, og gir vår fulle støtte til biskopen og hans administrasjon.

Vi har over lengre tid vært vitner til harde angrep mot biskop Eidsvig og administrasjonen i OKB. Biskopen har fra første stund, allerede høsten 2014 og gjentatte ganger senere, beklaget på det sterkeste den uheldige praksis som har funnet sted. Biskopen har sammen med sine med­arbeidere gjort en iherdig innsats for å rydde opp i dette, og har så langt skapt gode rutiner for registrering av våre medlemmer.

Både tilsynssaken og straffesaken handler om faktum og juss, og må besvares med faktum og juss. Det moralske ved sakene må skilles fra det juridiske. Som resultat av de indre stridigheter blant et lite mindre­tall av de ansatte, er det også oppstått en arbeids­miljø­sak. Sett fra vår side fortoner dette seg imidlertid nokså absurd. Det virker fra vårt ståsted som det er lite forståelse blant dette mindre­tallet for at biskopen som arbeidsgiver har styrings- og instruksjons­myndighet overfor sine ansatte og OKB som organisasjon.

De organisatoriske endringer som har funnet sted og er i ferd med å ta form i OKB, er helt alminnelige i både organisasjons- og næringsliv. Biskopen og administra­sjonen har allerede nok av bekymringer i forhold til både tilsynssak og straffesak.

Tiden må nå være kommet for at vår biskop og hans stab får arbeidsro. Vi er mange som gjør en veldig god jobb, og som både er stolte og glade i OKB som arbeidsplass.

Vi anmoder også pressen om å vise moderasjon og forståelse for at det finnes minst to sider ved denne saken.

Hilsen ansatte i Oslo katolske bispedømmes administrasjon
v/eiendomsansvarlig Hai-Nam Vy

Melding fra flertallet av de sivilt ansatte i Oslo katolske bispedømmes administrasjon