Barmhjertighetens dør åpnet i Karmelittklosterets Allehelgenskirke

åpning barmhjertighetens dør Karmel.jpgDen 11. februar, minnedagen for vår Frue av Lourdes, åpnet biskop Berislav Grgić Barmhjertighetens dør i Karmelittklosterets Allehelgenskirke. Biskopen, søstrene og andre troende samlet seg først i samtalerommet for så å gå gjennom Barmhjertighetens dør - de troende gjennom klosterkirkens hovedinngang og søstrene gjennom døren som leder inn til deres kor.


Vi ber om at dette tegnet bli til velsignelse for alle dem som går gjennom Barmhjertighetens dør etter en kort valfart til klosterkirken. Det er jo Kristus selv som tar imot dem, han som er Porten. Så ber vi også om deres forbønn, at vi må være oss bevisst hvilken velsignelse og hvilket ansvar som ligger på oss ved å ha en Barmhjertighetens dør i selve klosteret dette jubelåret.

Karmelittnonnene i Tromsø