Elin Ekroll in memoriam

Elin Ekroll.jpgElin M. O. Ekroll sovnet stille inn 58 år gammel fredag 22. januar etter flere år med kreftsykdom. Hun vokste opp i Stavanger med foreldrene Rosa og Ottar Ohm og broren Øyvind. Familien har alltid vært aktiv i St.Svitun menighet, og Elin ble tidlig engasjert i menighetsarbeidet. Fra hun var liten var hun trofast tilstede i søndagsmesser, katekese, juletrefester og etter hvert i ungdomsarbeid i «Skuf.» Kirken har alltid vært hennes annet hjem.

 I 1980 giftet hun seg med Kåre Ekroll. De fikk 4 barn og etter hvert også 3 barnebarn som hun var veldig stolt av.  I 1990 ble hun med i «Kattungene»; et ukentlig formiddagstreff  for småbarnsforeldre og barn med aktiviteter som hadde kirkeåret som tema. Vi var flere mødre som fant sammen i et engasjement for kirken, i undervisningsutvalget, katekeseopplegg, fasteopplegg, evangelieforklaring/søndagsskole, kvinneforening, familiehelger, fester, klubb 7 og ungdomskafe. Elin var hele tiden sentral i dette arbeidet. Hun hadde en levende interesse for å lære mer og tok videreutdanning i barne- og ungdomsarbeid. Etter hvert ble hun ansatt som katekesekoordinator og leder av lærerteamet for 3-400 barn og ungdom. Elin underviste klasser fra videregående skoler i distriktet og fikk flotte tilbakemeldinger. Hun ble også valgt som menighetens verneombud. Elin var raus, engasjert, entusiastisk og alltid interessert og støttende der hun kunne bidra.

Gjestfriheten var stor, og hytten på Østhusvik ble fort et leirsted for menigheten og prestene. Sammen med Kåre inviterte Elin mange venner og trosfeller til besøk og gode måltider på hytten. De siste årene med sykdom har ikke bare vært triste. Med livsmot og optimisme har Elin hele tiden sett fremover og lagt planer. I oktober 2013 reiste Kvinneforeningen til Roma i anledning Troens år og olavsfeiringen. Turen løftet oss alle og gav oss masse styrke og glede. Helt til de siste dagene var hun levende interessert i alt som skjedde i kirken og viste oss som sto rundt henne stor nærhet og varme. Familien, kirken og venner var hennes alt!

Elin ble begravet fra st Svithun kirke fredag 29. januar. Hun hadde et stort nettverk i menigheten, og kirken var fullsatt til rekviemmessen, der syv prester og en diakon konselebrerte. Vi er mange som kommer til å savne henne.

På gjensyn kjære Elin!

 

Monica Ramse

Kitt K. Greve