Ledig stilling som barne- og ungdomsarbeider i St. Svithun

våpen st svithun menighet.pngSt. Svithun menighet i Stavanger søker etter barne- og ungdomsarbeider i 25 % stiling

Menigheten søker en medarbeider med:
• Erfaring fra og som har evne og lyst til å arbeide for og med barn og unge i Den katolske kirke og som har god kjennskap til Den katolske kirke og Kirkens lære
• Gode evner i kommunikasjon og samarbeid
• Et positivt menneskesyn
• Kunnskap og erfaring innen kontor og administrasjon er en fordel
• Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid, og som er ryddig og nøyaktig
• God fremstillingsevne i norsk og engelsk språk både skriftlig og muntlig (gjerne også andre språk)

Arbeidsoppgavene vil bestå av:
Å stimulere til et fortsatt godt og aktivt barne- og ungdomsarbeid i St. Svithun menighet, gjennom:
- Å være et bindeledd mellom de ulike ungdomsgruppene i menigheten
- Å være initiativtaker og gjennomføre barne- og ungdomssamlinger og aktiviteter
- Samarbeide med katekesekoordinator og prestene om katekesehelger og konfirmantleire
- Bistå søndagsskolelærerne med nødvendig assistanse og administrasjon
- Styrke samarbeidet med NUK
- Administrere barne- og ungdomsarbeidet generelt og i det finne ulike finansieringskilder
- Delta på stabsmøter når det er naturlig.

Vi kan tilby:
• En selvstendig og utfordrende stilling
• Et godt arbeidsmiljø i St. Svithun kirke i Stavanger sentrum
• Muligheter for personlig og faglig utvikling
• En trygg arbeidsplass med velordnede arbeidsforhold
• Opplæring/oppfølging

 

Søker må tilhøre Den katolske kirke. Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene, katekesekoordinator og menighetssekretæren. Det må påregnes en del kvelds- og helgearbeid. Stillingen avlønnes etter statens lønnstrinn 30 – 40 avhengig av kompetanse og erfaring. Det er seks måneders prøvetid. Tiltredelse i løpet av våren/sommeren 2016.

Søknad sendes innen 1. april til St. Svithun menighet ved p. Sigurd Markussen, St. Svithunsgt. 8, 4005 Stavanger (eller sigurd.markussen@katolsk.no). Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til sogneprest p. Sigurd Markussen, telefon 51 51 70 20.