Møte i den pavelige kommisjon for beskyttelse av mindreårige

Den pavelige kommisjonen for beskyttelse av mindreårige har sendt ut en pressemelding ved slutten av sitt ukelange møte i Vatikanet. Kommisjonens uttalelse forteller hvilke temaer som er behandlet og hvilke forslag de seks arbeidsgruppene har presentert. Blant annet har de bedt pave Frans om å minne alle kirkelige autoriteter på viktigheten av å gi svar direkte til de utsatte som har kontaktet dem. Man har sågar bedt paven om å overveie å kunngjøre en universell bønnedag og utforme en botsliturgi.

Uttalelsen beskriver så kommisjonens og deres samarbeidspartneres kommende aktiviteter, blant annet et seminar om de juridiske aspektene ved beskyttelsen av mindreårige – med det mål å få en større transparens rundt de kanoniske rettsprosessene. Man skal også utvikle et nettsted som skal hjelpe verdens katolske bispedømmer og organisasjoner i arbeidet for å beskytte mindreårige.

Kommisjonen gleder seg videre over at det første diplomkurset for beskyttelse av mindreårige starter ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma kommende uke. Kurset har 19 deltakere fra Afrika, Europa, Amerika og Asia. 

Den pavelige kommisjonen for beskyttelse av mindreårige ble opprettet av pave Frans i mars 2014.

Vatikanradioen

av Adm — publisert 09.02.2016, sist endret 09.02.2016 - 14:36