St. Olav domkirkemenighet søker etter ny menighetssekretær

Vil du jobbe for Norges best besøkte menighet?

Vår menighetssekretær gjennom 20 år går av med pensjon 1. juli 2016, og vi søker derfor en etterfølger. Av hensyn til en viss overlapping er det ønskelig med tiltredelse i begynnelsen av juni. 

St. Olav domkirkemenighet er den første katolske menighet som ble opprettet i Norge etter reformasjonen. I dag er den også en av våre største menigheter med  ca. 11.000 medlemmer, og det er den menigheten i hele landet, uavhengig av kirkesamfunn, som er best besøkt på søndager. I tillegg til sogneprest og kapellaner består staben av menighetssekretær, en karitativ koordinator, en organist, en kantor, en vaktmester, en renholder, en katekesekoordinator og frivillige kontormedarbeidere. 

Menighetssekretærstillingen er 100% med arbeidstid mandag til fredag på dagtid. Lønn etter avtale.  Pensjonsordning.

Menighetssekretærens viktigste arbeidsoppgaver/ansvarsområder er:

 • svare på henvendelser som kommer via telefon, e-post og på døren
 • vanlige kontorrutiner (post, arkivering, leverandøravtaler, betale regninger, sende ut regninger, bestilling av varer osv.)
 • praktisk bistand til sognepresten og kapellanene i menigheten
 • ansvar for frivillige kontormedarbeidere
 • menighetens kartotek
 • føre kirkebøker
 • administrere menighetens og domkirkens kalender
 • lage det ukentlige nyhetsbrevet til menigheten, Søndagsbladet
 • bidra til menighetens internettside og nærvær på sosiale medier

 Menighetssekretæren er også sekretær for menighetsrådet, noe som i praksis betyr kveldsarbeid ca. 10 ganger i året. 

Menighetssekretæren rapporterer til sognepresten. 

Søkere bør:    

 • ha relevant utdanning, fortrinnsvis administrativ/økonomisk utdanning
 • ha erfaring fra kontorarbeid/administrasjon/økonomi 

Søkere må:

 • ha god kjennskap til bruk av PC (bl.a. Word, Excel og enkelt layoutarbeid)
 • beherske norsk skriftlig og muntlig og engelsk muntlig. Det er ønskelig med kjennskap til andre språk
 • være utadvent, fleksibel, imøtekommende og serviceinnstilt
 • være positiv og bidra med energi i samarbeidet med dine kolleger og samtidig ha evne til å arbeide selvstendig 


Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass med mange ulike oppgaver i møte med mennesker i ulike livssituasjoner.
 • Rimelig lønn og pensjonsordning. 

For nærmere informasjon kan man kontakte sognepresten p. Pål Bratbak på telefon 92614590, eller epost pal.bratbak@katolsk.no, eller menighetssekretær Elisabeth Helland på telefon 22656165, eller epost elisabeth.helland@katolsk.no. 

Søknad sendes innen 5. mars  2016 til p. Pål Bratbak, Akersveien 5, 0177 Oslo, eller elektronisk til pal.bratbak@katolsk.no.

 

Melding fra St. Olav menighet