Stilling ledig: katekesekoordinator i Stavanger

våpen st svithun menighet.png50 % STILLING SOM KATEKESEKOORDINATOR I ST. SVITHUN MENIGHET
St. Svithun menighet i Stavanger søker etter ny katekesekoordinator


Menigheten søker en medarbeider med:

  • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring som kateket, som har evne og lyst til å arbeide for og med barn og unge i Den katolske kirke og som har god kjennskap til Den katolske kirke og Kirkens lære
  • Gode evner i kommunikasjon og samarbeid
  • Et positivt menneskesyn
  • Kunnskap og erfaring innen kontor, administrasjon og ledelse
  • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid, og som er ryddig og nøyaktig
  • God fremstillingsevne i norsk og engelsk språk både skriftlig og muntlig

Arbeidsoppgavene vil bestå av:

- Koordinering av alt norskspråklig katekesearbeid

- Rekruttering og oppfølging av kateketer

- Informasjonsarbeid skriftlig og muntlig, registrering av elever

- Sende ut regning og følge opp betalinger

- Samarbeide med prest og organist om katekesemessene

- Sørge for undervisningsutstyr og bøker, samt oversikt over lokaler

- Sette opp plan for undervisningsåret. - Det vil være generelt forefallende kontorarbeid tilknyttet stillingen.

- Kontakt med skoler i regionen, legge til rette for og organisere kirkebesøk for skolene.

- Delta på stabsmøter.


Helgeturer

• Organisering, planlegging og gjennomføring av konfirmantturer – for tiden 2 helger i året.


Vi kan tilby

• En selvstendig og utfordrende stilling

• Et godt arbeidsmiljø i St. Svithun kirke i Stavanger sentrum

• Muligheter for personlig og faglig utvikling

• En trygg arbeidsplass med velordnede arbeidsforhold

• Opplæring/oppfølging


Katolske søkere vil bli prioritert. Stillingen innebærer tett samarbeid med prestene og menighetssekretæren. Det må påregnes en del kvelds- og helgearbeid. Stillingen avlønnes etter statens lønnstrinn 30 – 40 avhengig av kompetanse og erfaring. Høyere lønn kan vurderes i særskilte tilfelle. Det er seks måneders prøvetid. Tiltredelse i løpet av våren/sommeren 2016.


Søknad sendes innen 18. mars til St. Svithun menighet ved pater Sigurd Markussen, St. Svithunsgt. 8, 4005 Stavanger (eller sigurd.markussen@katolsk.no). Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til fungerende katekesekoordinator Henrik Emil Greve eller sogneprest p. Sigurd Markussen, telefon 51 51 70 20.