Utnevnelser og personalnytt i Oslo katolske bispedømme

Den 31. desember 2015 sluttet Andreas Dingstad i sin stilling i Oslo katolske bispedømme. Henvendelser som tidligerer har vært rettet til ham direkte, kan nå rettes til it@katolsk.no.

Den 4. februar 2016 gjenutnevnte biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg.  av Oslo Lasse Lindblom og Vuong Duc Vu til kirkelige assistenter i Vår Frue menighet i Porsgrunn. Samme dato gjenutnevnte biskop Eidsvig  Thomas Fraenkl og utnevnte Olav Vung Nguyen til ekstraordinære kommunionsutdelere i menigheten. Alle utnevnelsene gjelder for en periode på tre år fra 1. februar.

Den 8. februar 2016  utnevnte biskop Eidsvig p. Joseph Mulvin OP til fengselsprest med virkning fra samme dato. Utnevnelsen gjelder Oslo fengsel, Ullersmo fengsel med Krogsrud avdeling, Ila fengsel og forvaringsanstalt, Drammen fengsel og Bretveidt fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. Tjenesten er estimert til et halvt årsverk.