Seminardag på Utstein kloster 3. september

plakat klosterseminar Utstein 2016 bilde.pngUtstein kloster sett i lys av augustinerordenes spiritualitet. En seminardag med professor i kunsthistorie Gunnar Danbolt. Gregoriansk sang ved Schola Solensis.

Utstein Kloster er Norges eneste fullt restaurerte middelalderkloster. Klosteret ble etablert av augustinermunker, sannsynligvis i 1260-årene. Seminaret vil belyse bakgrunnen for at augustinerordenen kom til Norge, gi et innblikk i det åndelige liv som utfoldet seg innenfor klostermurene og hvilken kontakt Utstein kloster hadde med augustinere i Norge og ellers i Europa, samt fokusere på Utstein klosters arkitektur og romutsmykning. Gjennom foredrag, gregoriansk sang og tidebønn vil deltakerne få innsikt, erfaring- og ikke minst en opplevelse av det unike stedet som Utstein kloster er.

Lørdag 3. september 2016 kl 10.00-15.00, Utstein kloster

Program for dagen:

 • 10.00 Deltakerregistering
 • 10.30 -11.00 Tidebønn ved kantor Ole Hodnefjell og sr Anne Bente Hadland
 • 11.10-12.30 Hvorfor fikk erkebiskop Eystein (1161-1188) augustinerordenen etablert i Norge? Hva karakteriserte ordenens spiritualitet? Foredrag ved professor Gunnar Danbolt
 • 12.30-13.30 Lunsj (Suppe med brød, te/ka.e)
 • 13.30-13.45 Gregoriansk sang ved koret Schola Solensis
 • 13.45 -14.55 Utstein kloster som et augustinerkorherrekloster. Bygningsmessig organisasjon og romutsmykning. Foredrag ved professor Gunnar Danbolt
 • 14.55-15.00 Avslutning med gregoriansk sang ved koret Schola Solensis

Påmeldings- og betalingsfrist: Lørdag 13. august.

Deltakeravgift (inkl bevertning): Kr 400.

Påmelding til: klosterseminarutsteinkloster16@gmail.com

Deltakeravgiften må betales til konto 3000 16 26252 og innbetalingen må merkes "Klosterseminar Utstein kloster 3.9.16"

NB! Påmeldingen er først gyldig når deltakeravgi.en er innbetalt. Påmeldingen er bindende, og deltakeravgi.en kan ikke refunderes når den er innbetalt.

Presentasjon av bidragsyterne

GUNNAR DANBOLT (f. 1940) er professor emeritus i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler om maleri og skulptur fra antikken, middelalderen og renessansen, og om moderne kunst, kunstteori, kunsthåndverk og barnekultur. Danbolt er mye benyttet som foredragsholder og foreleser i mange sammenhenger, og er kjent for sin evne til å kunne trekke linjer mellom ulike fagområder.

Danbolt mottok i 2000 Meltzers Høyskolefonds Forsknings- og Formidlingspris. Utnevnt i november 2007 til Ridder av 1. klasse av St. Olavsorden for sin kunstformidling. Mottatt Per Sivleprisen 2010, for bruk av nynorsk målføre i sin bok om Norsk Kunsthistorie. Fra høsten 2003 til og med våren 2015 laget han sammen med Nina Skurtveit radioprogrammet Kunstreisen på NRK P2, der de har tatt for seg eldre og nyere kunst i samlinger og utstillinger i Europa og USA.

Kvinnekoret SCHOLA SOLENSIS synger utelukkende gregoriansk sang, som er den eldste kirkemusikalske tradisjon i middelalderens vestlige kristendom. Sangen er enstemmig og teksten er på latin.

Schola Solensis ledes i dag av Ragnhild Hadland som er utdannet sanger ved Rogaland musikkonservatorium.

Schola Solensis synger regelmessig vespere /konserter i Sola Ruinkyrkje. Videre deltar koret fast på middelaldermusikkdagene i Bergen, har sunget blant annet på flere middelalderfestivaler i Norge og hatt utallige opptredener på Utstein kloster, i Stavanger domkirke og i andre kirker i Stavanger bispedømme.

CD-innspillinger:

 • Aquas Plenas (2001) - innspilt på Utstein kloster.
 • Psallat ecclesia- sequences from medieval Norway (2011) - innspilt inn i Ringsaker kirke.

ANNE BENTE HADLAND er dominikanerinne, for tiden novise-mester ved Katarinahjemmet i Oslo. Medarbeider i magasinet Strek og tidsskri.et St. Olav.

OLE HODNEFJELL er kantor i Den norske kirke/ Rennesøy og Mosterøy menigheter og er leder av styret for Utstein Pilgrimsgard.

For ytterligere informasjon, se arrangørenes hjemmesider/Facebooksider:

 • http://www.museumstavanger.no/museene/utstein-kloster/
 • https://www.facebook.com/utsteinkloster/
 • http://www.utsteinpilegrimsgard.no/
 • http://www.katolsk.no/stavanger
 • https://www.facebook.com/kat.forum.stvg/

Kontaktpersoner:

A.M.Gjølme (Katolsk forum i Stavanger). Mob: 900 75 746. E-post. annemariegjoelme@gmail.com
Ole Hodne.ell (Utstein Pilgrimsgard). Mob: 415 20 969. E-post: olehodne@online.no
Arild Vøllestad (Utstein Pilgrimsgard). Mob: 907 56 547/E-post: arild.vollestad@getmail.no
Mette Tveit (MUST). Mob: 406 01 018. E-post: mette.tveit@museumstavanger.no
Arr: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk Forum i Stavanger, VID vitenskaplige høgskole, MUST, Utstein kloster.