Velkommen til livsvernseminar 4. april

plakat livsvernseminar 2016.pngDen 25. mars er det Livets dag. Siden dagen i år faller sammen med Den stille uke, er markeringen av Livets dag i år flyttet til den 4. april. Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme inviterer da til livsvernseminar med bidrag fra:

Vegard Bruun Wyller, Nordisk forening for katolske leger: Etiske utfordringer for helsepersonell

Helene Pederstad Øien, undervisningsansvarlig i Menneskeverd: Kunnskap endrer holdninger

Helena D’Arcy, leder i livsvernorganisasjonen Respekt: Åpenhet for livet—for enhver pris?

P. Hallvard Hole OFMÅndelig adopsjon av ufødte

Panelsamtale etter foredragene

STED: MARIAGÅRDEN, Akersveien 16
TID: 10-16
ENKEL LUNSJSERVERING

Påmelding innen 29. mars til maria.fongen@katolsk.no.