Veterantog fra Vatikanet

I 1934 ble det åpnet en liten jernbanestasjon sydvest for Peterskirken. Via et sidespor er denne stasjonen tilsluttet det italienske jernbanenettet. Den første paven til å benytte stasjonen var Johannes XXIII som dro med tog på sin pilegrimsreise til Assisi og Loreto 4. oktober 1962,  uken før åpningen av Det annet vatikankonsil. Stasjonen kom på ny i fokus da den ble benyttet av både Johannes Paul II og Benedikt XVI som utgangspunkt for deres reiser til de interreligiøse fredsmøtene i Assisi.

Siden september i fjor har veterantogentusiaster mulighet til å benytte stasjonen. Hver lørdag 10.57 går et veterantog med seks vogner fra stasjonen til den pavelige sommerresidensbyen Castel Gandolfo. Der kan passasjerene blant annet besøke et nytt museum og hagene til somerresidensen før toget bringer dem tilbake til St. Peter jernbanestasjon om ettermidagen. Initiativet kommer fra pave Frans, som på denne måten vil avhjelpe noe av tapet Castel Gandolfos næringsliv har lidd fordi han benytter sommerresidensen mye mindre enn sine forgjengere. Toget er et samarbeidsprosjekt mellom Vatikanmuseet og den italienske jernbanen.

Kilder: Menighetsbladet for den katolske menigheten i Lund, Sverige, og Wikipedia.

av Heidi Øyma publisert 22.02.2016, sist endret 22.02.2016 - 15:29