Lillestrøm: hellig dør åpnet i St. Magnus

bispevisitas og hellig dør Lillestrøm.JPGUnder barmhjertighetens jubelår er egne hellige dører ("Barmhjertighetens dører") åpnet i verdens katolske domkirker, men også andre kirker kan få en slik dør. Etter forespørsel fra sogneprest Janusz Fura i St. Magnus menighet, Lillestrøm, åpnet biskop Bernt Eidsvig av Oslo den 6. mars en hellig dør i kirken der. Seremonien ble foretatt under den ordinære bispevisitasen i menigheten.

Barmhjertighetsdøren i St. Magnus kirke er åpen for jubileumspilegrimer tirsdag  til torsdag fra kl. 17.00 til kl.19.00, fredag fra kl. 10.00 til kl. 12.00 og på søndag fra kl. 9.00 til kl. 17.00. Da er det mulighet for å gå til skrifte og delta i messen for å oppnå jubelårsavlaten om man oppfyller de øvrige betingelsene: fremsielse av Trosbekjennelsen, refleksjon over Guds barmhjertighet og bønn for pave Frans' intensjoner (for eksempel i form av et Fader Vår, Hill Deg Maria og Ære Være).

Det er åpnet barmhjertighetsdører i domkirkene Vår Frue i Tromsø og St. Olav i Oslo. I Trondheim har man knapt nok noen dør for tiden siden den gamle domkirken er revet og den nye er under bygging, men året ble innledet i menigheten 16. desember – selv uten dør. I tillegg er det åpnet barmhjertighetsdører i Bergen, Drammen og Karmel kloster i Tromsø. i Askim har Mariakirken og Mariakilden fått status som valfartssteder under jubelåret.

Katolsk.no vil informere om nye jubelårsvalfartssteder og barmhjertighetsdører så fort vi får vite om dem. Om listen ovenfor skulle være mangelfull, send gjerne en mail til webred@katolsk.no. 

St. Magnus menighet/katolsk.no

Foto: St. Magnus menighet