Pavens barmhjertighetsfredager

I Barmhjertighetsåret vil pave Frans en fredag hver måned gjøre en spesiell barmhjertighets­gjerning (som antydet helt til slutt i et intervju). Hittil har det vært tre slike fredager:

I desember besøkte paven et herberge for hjemløse ved jernbanestasjonen Termini i Roma og åpnet en hellig dør der.

En fredag i januar dro han til et sted i utkanten av Roma, først til et aldershjem, og så til et pleiehjem der seks personer i vegetativ tilstand lever med sine familier. Disse besøkene ble ikke annonsert på forhånd; paven dro stille avsted sammen med erkebiskop Rino Fisichella (presidenten for Det pavelige råd for nyevangelisering).

Også i februar dro paven og erkebiskopen på et overraskelsesbesøk sammen. Det var til San Carlo-fellesskapet nær Castelgandolfo utenfor Roma. Her får mennesker som sliter med sosial utestengning, og da spesielt rusmiddelmisbrukere, hjelp.

Bilde: De syv legemlige barmhjertighetsgjerninger (Alkmaar-mesteren, Wikimedia Commons) 

Vatikanradioens skandinaviske avdeling