Versjon 1.8 av «Katolsk»-appen for smart­telefoner og nett­brett er klar

AppAppen «Katolsk» kom den 26. mars 2016 i versjon 1.8. Opp­dateringen har med en over­sikt over kirke­året 2016, og pave Frans' bønne­inten­sjoner for samme år.

I tillegg er det lagt inn følgende innstillinger:

  • Oppdatert liturgisk kalender med år 2016
  • Lagt inn pavens bønneintensjoner for 2016
  • Lagt inn mulighet for å velge år og dato for messetekster
  • Oppdatert oversikten over messesteder på kartet
  • Korrigert Kristi Kongefest slik at den har rang som Høytid, ikke Fest
  • Lagt inn korrektur på mange messetekster

Appen er gratis og inneholder bl.a. tekstene til dagens messe, helgen­biografier, messens gang på mange språk (som kan settes opp parallelt i selv­valgt kom­bi­na­sjon) og de viktigste katolske bønnene. Med appen kan man også finne kirker og messe­steder på kartet, slå opp messe­tider og for­berede seg til skriftemål.

Appene finnes også tilgjengelig i en vanlig nett­leser. Du trenger altså ikke en smart­telefon. Sjekk ut app.katolsk.no!