Utnevnelser i Tromsø stift

Pastor Wojciech Egiert ble 4. april 2016 løst fra embetet som sogneprest i St. Mikael menighet, Hammerfest og utnevnt til kapellan i St. Mikael menighet, Hammerfest, med bosted i Alta.

Pater Antonius Maria Sohler ble 5. april 2016 utnevnt til sogneadministrator i St. Mikael menighet, Hammerfest.

Melding fra Tromsø stift