Godtar støtte-kutt

Oslo katolske bispedømme går med på at staten kutter i støtten de neste fem årene.

- Mens vi venter på at retten skal avgjøre denne saken, forholder vi oss til den motregningsplanen staten har lagt frem.

Det vil si en årlig avkortning i støtten på åtte millioner kroner de neste fem årene, sier administrativ leder i Oslo katolske bispedømme Lisa Wade. 

Stevning opprettholdes

Oslo katolske bispedømme leverte tirsdag i forrige uke en stevning til Oslo tingrett. Saken mot staten kommer ventelig opp i løpet av høsten.

- Det er viktig for oss å understreke at vi er uenig i vedtaket om at vi skal tilbakebetale 40,5 millioner kroner. Vår respons er å gå til søksmål mot staten.

Vårt standpunkt er at statens tolkning av loven er uriktig og at vi aldri har fått for mye utbetalt, påpeker Wade.

Ingen helomvending

Hun avviser at Oslo katolske bispedømme gjør en helomvending ved å gå med på statens avkortning i støtten.

- Vi ser ikke dette som en helomvending, men at vi forholder oss til Kulturdepartementets og Fylkesmannens motregning av støttebeløpet. Skulle vi vinne rettsaken, er dette penger vi vil få tilbake. 

Utfordrende

Lisa Wade mener det er for tidlig å si hva de praktiske konsekvensene av mindre støtte vil bli og hvordan ressurser eventuelt må omprioriteres i tiden fremover.

- Men 8 millioner kroner mindre årlig til viktig arbeid for 180.000 katolikker i Norge, primært innvandrere, vil merkes. Vi må få mer ut av knappe ressurser. Heldigvis har vi mange frivillige som gjør en stor og viktig jobb og som ser verdien av den katolske kirke som samlingssted for mennesker fra hele verden, sier Lisa Wade.