Norges Unge Katolikker søker generalsekretær

nuk.pngNorges Unge Katolikker (NUK) er Den katolske kirkes barne og ungdomsorganisasjon, som arbeider for å skape katolsk identitet hos unge og fremme felleskap i Kristus. Organisasjonen har ca. 80 lokallag og rundt 3000 medlemmer. NUK har 3 ansatte lokalisert i Oslo, og hundrevis av frivillige som blant annet arrangerer leirer og kurs, gir ut blader, jobber med humanitært arbeid og støtter opp om lokal aktivitet i menighetene.

I en nyopprettet stilling søker NUK en generalsekretær (GS) som skal lede den daglige driften til NUK og koordinere barne- og ungdomsarbeidet. Som GS er man ansvarlig for at arbeidsprogrammet og målsetningene til NUK blir oppfylt. I tillegg skal GS sikre en effektiv og god utnyttelse av personalmessige, økonomiske og administrative ressurser for organisasjonen.

I årene fremover satser NUK på økt aktivitet og større medlemsmasse. En stor del av arbeidet til GS vil derfor å nå ut til nye grupper. Vi ser derfor etter en person som kan bygge nettverk, og trekke erfaringer på tvers av alder og nasjonaliteter.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift og ledelse av organisasjonen og sekretariatet.
 • Forberede og tilrettelegge saker for styret.
 • Ansvar for finansiering, økonomikontroll og -oppfølging.
 • Besøke menigheter og bidra til oppstart av nye lokallag.
 • Følge opp frivillige i organisasjonen.
 • Utvide medlemstilbudet for nasjonale grupper.
 • Representere organisasjonen eksternt, bl.a. mediehåndtering og arbeid med aktuelle organisasjoner.

Kvalifikasjoner:

 • 4-6 årlig utdanning på høyskole eller universitet
 • Noen års arbeidserfaring
 • Relevant ledererfaring
 • God kjennskap til Den katolske kirke i Norge
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk. Flere språk er en fordel.
 • God økonomiforståelse

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert og handlekraftig
 • Motiverende
 • Sterk formidlingsevne
 • Relasjonsbygger med gode samarbeidsegenskaper
 • Analytisk og evne til nytenkning

Vi tilbyr:

 • En spennende og meningsfylt jobb
 • Gode muligheter for å påvirke eget arbeid og utvikle det katolske ungdomsarbeidet i Norge
 • Mulighet til å jobbe for en levende og dynamisk organisasjon
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for å forme egen arbeidsdag.
 • 3 års åremål, med mulighet for forlengelse

Det må påregnes endel reising og deltagelse på møter og arrangementer utover normal arbeidstid.

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Ved spørsmål om stillingen kontakt David Ottersen (476 66 595, leder.nuk@gmail.com) eller P. Khiem (416 17 862, khiem.duc.nguyen@gmail.com). Søknad med kortfattet CV sendes til: leder.nuk@gmail.com innen 17. juni.