Nytt menighetsråd i Fredrikstad

Tirsdag 10. mai 2016 ble nytt menighetsråd konstituert i St. Birgitta menighet, Fredrikstad.

Formann: Pater Jagath Premanath Gunapala
Leder: Martin Freiberger
Sekretær: Ray Pereira
Medlemmer: Barbara Ratajczak-Tretel og Per Christian Solberg
Varamedlemmer: Raja Toma Younan og Elzbieta Hönl Hagen
Medlemmer utnevnt av Pater Jagath: Beatrice Bangela og Irene Loar Jensen
Ungdomsrepresentant: Mathiasz Soós


Nytt finansråd ble innsatt 24. april 2016:

Formann: Pater Jagath Premanath Gunapala
Leder: Csilla Glåmseter
Medlemmer: Karoline Kim Pham og István Tálos