Nytt menighetsråd i Mariakirken menighet, Lillehammer

Etter påske ble det avholdt valg til nytt menighetsråd her i  Mariakirken menighet, Lillehammer.  På Kristi himmelfartsdag hadde rådet sitt første møte og fikk konstituert seg. Det nye rådet ser slik ut:

Formann: p. Reidar Voith
Ordstyrer: Stein Ek Brynilsen, Gjøvik
Sekretær:Marit Neubauer, Lillehammer
Nestleder og vara til Pastoralrådet: Kåre Hosar, Lillehammer

Arek Zielinkiewicz, Lillehammer
Liberatha Mutuyimana, Gjøvik
Mario Ulf Wilhelm Larsson, Gjøvik

Oppnevnte representanter:
Per Reidar Wullum, Heidal
Yves Sebazungu, Gjøvik 

Melding fra Mariakirken menighet/katolsk.no