Utnevnelse til finansrådet i Tromsø stift

Biskop Berislav Grgić av Tromsø aksepterte 7. mars 2016 Kristian Austads frasigelse av vervet i finansrådet for Tromsø stift. Elisabeth Grenness ble 20. april 2016 utnevnt til medlem av stiftet finansråd frem til 23. juni 2019. 

Melding fra Tromsø stift