Åpning av den hellige port ved St. Olavs kapell på Stiklestad 18. juni

Olsok 2015 prosesjonen ankommer st Olavs kapell på Stiklestad.JPGUnder barmhjertighetens jubelår er egne hellige dører ("Barmhjertighetens dører", også kalt "hellige porter") åpnet i verdens katolske domkirker, men også andre kirker kan få en slik dør, ikke minst steder det er knyttet pilegrimstradisjoner til. Nå ønsker menigheten i Levanger velkommen til åpning av den hellige port ved St. Olavs kapell på Stiklestad.

St. Olavs kapell ble innviet 1930 og hører inn under menigheten i Levanger.

Program lørdag 18. juni 2016

Kl. 14:00 Åpning den hellige port og hl. messe

Deretter anledning til grilling og kirkekaffe

Alle er hjertelig velkommen!

For mer informasjon, kontakt p. Dominic Nguyen, mob. 911 44 591

logoBarmhj.pngDet er åpnet barmhjertighetsdører i domkirkene Vår Frue i Tromsø og St. Olav i Oslo. I Trondheim har man knapt nok noen dør for tiden siden den gamle domkirken er revet og den nye er under bygging, men året ble innledet i menigheten 16. desember – selv uten dør. I tillegg er det åpnet barmhjertighetsdører i Bergen, Drammen og Karmel kloster i Tromsø. i Askim har Mariakirken og Mariakilden fått status som valfartssteder under jubelåret.

Bilder fra Olsokfeiringen 2015: Prosesjonen med olavsrelikvien ankommer St. Olavs kapell; hentet fra trondheim.katolsk.no.