Nytt menighetsråd i St. Gudmund menighet, Jessheim

Det nye menighetsrådet i St. Gudmund menighet, Jessheim, ble valgt den 22. mai og konstituert den 12. juni. For perioden 2016-2018 ser rådet slik ut:

Greta Karine Braathen (leder), Knut Rygh (nestleder), Rani Arulgnanamalar, Justyna Brzykca, Maria Bys, Rosemarie Ruiz Celeste, Canh Minh Ha, Hiep Thanh Nguyen, Quang Van Nguyen og Barbara Pudzik (medlemmer).