Kardinalene Levada og Okogie åtti år

Vatikanet, 16.6.2016 (KI/KAP) – Onsdag den 15. juni 2016 fylte den amerikanske kardinalen William Levada åtti år. Han ledet fra 2005 til 2012 Troslærekongregasjonen i Vatikanet som kardinal Joseph Ratzingers etterfølger. Dagen etter, torsdag den 16. oktober, fylte den nigerianske kardinalen Anthony Olubunmi Okogie også åtti år. Han var erkebiskop av Lagos i Nigeria fra 1973 til 2012, altså i 29 år, og ble utnevnt til biskop av den salige pave Paul VI (1963-78).

Med oppnådd aldersgrense på åtti år mistet de retten til å delta i pavevalg. Etter det er 112 av de 213 kardinalene som har stemmerett. Under den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) ble det maksimale antallet stemmeberettigede kardinaler fastlagt til 120.

William Levada var erkebiskop av San Francisco da pave Benedikt XVI (2005-13) i mai 2005 utnevnte ham som sin etterfølger som prefekt for Troslærekongregasjonen, som kardinal Ratzinger hadde ledet siden 1981. Levada var den første amerikaner i dette innflytelsesrike vervet. Han ble født den 15. juni 1936 i Long Beach i California, og allerede fra 1976 til 1983 arbeidet han som saksbehandler i Troslærekongregasjonen og fikk da sin sjef Ratzingers tillit.

I motsetning til sin forgjenger Ratzinger sto Levada ikke i offentlighetens søkelys, men virket heller i det stille. I hans embetstid ble ekskommunikasjonen av Pius X-brødrene opphevet og de vanskelige og hittil resultatløse diskusjonene ført om tradisjonalistenes gjenforening med Den katolske kirke. Han la ned sitt embete da han var 75 år gammel, med sviktende helse og manglende motivasjon. Han vendte tilbake til USA, hvor han bor i Menlo Park i California. Hans etterfølger ble den tidligere biskopen av Regensburg, kardinal Gerhard Ludwig Müller (69).

Nigerianske Okogie ledet fra 1973 til 2012 erkebispedømmet Lagos, som med sine 2,5 millioner katolikker hører til de største, men også vanskeligste lokalkirkene i Afrika. Okogie ble presteviet i 1966 og bispeviet i 1971, bare fem år senere. Nigeria er det landet med størst befolkning i Afrika, og det har ofte vært rammet av blodige etniske og religiøse konflikter. Okogie har vært kjent for sin innsats for de fattige og undertrykte. Han forsømte også innføringen av islamsk rett (sharia) i noen av Nigerias nordlige delstater. Der er islam tradisjonelt sterkere enn kristendommen og de tradisjonelle religionene.

Nigeria har tre medlemmer av kardinalkollegiet, men bare kardinal John Olorunfemi Onaiyekan (72), erkebiskop av Abuja, har stemmerett. USA har femten kardinaler, hvorav syv med stemmerett. De er dermed landet med nest flest kardinaler, etter Italia (45) og foran Spania (12), Brasil (10) og Tyskland (10).

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)