Nytt menighetsråd i Moss

Den 29. mai ble det holdt valg til menighetsråd i St. Mikael menighet i Moss. Det nye rådet ser slik ut:

Valgte medlemmer:
Martin Foss, Duong Tuan Bui, Ute Heim, Luz Engeness

Vararepresentanter:
Emma Stafford, Koffi Dodji Fangbedji og Wieslaw Lukaszuk

Utnevnt av sognepresten:
Rafal Majlinger og Anton Vu

Det nye rådet konstitueres etter sommerferien.

Melding fra St. Mikael menighet, Moss