Nytt menighetsråd i St. Magnus, Lillestrøm

Det nye menighetsrådet i St. Magnus menighet Lillestrøm hadde sitt konstituerende møte i går, 7. juni. For kommende periode ser rådet slik ut:

Pater Janusz Fura SS.CC sogneprest
Pastor Alan Navales kapellan
Leder: Lan Nguyen
Nestleder: Glenn Hansen

Egil Guneriussen, PRO-representant
Jovita Sanchez Holt, Caritas-representant
Vinh Pham Ba, IT-ansvarlig
Krystyna Kalløkkebakken, festkomiteen
Thao Tran, medlem
Canisius Habyarimana, vara og festkomiteen
Ba Phuong Tran ble utnevnt av sogneprest og menighetsrådet som medlem

Øyvind Sørum (vara)

Finansrådet består av: sogneprest pater Janusz Fura, Judy Guneriussen, An Nguyen, Edgar Ahilan Sebastian

Melding fra St. Magnus menighet, Lillestrøm