Nytt menighetsråd valgt i St. Hallvard

St. Hallvard menighet i Oslo har avholdt valg på menighetsråd for kommende periode, og følgende personer ble valgt:

Johan Fosse, Helge Grimnes, Bernt Guldbrandsen, Elzbieta Hembel, Adam Laszczynski, Hung Ngoc Nguyen og Darko Wakounig (representanter)

Mary Margaret Antonypillai, Almaz Arefe og Mary Gloria James (varerepresentanter)

Det nye menighetsrådet konstituerer seg til høsten, inntil da fungerer det sittende rådet. 

Melding fra St. Hallvard menighet