Nytt nummer av St. Olav kirkeblad

omslag st olav nr 3 2016.pngSommerutgave av St. Olav–Katolsk kirkeblad ankommer de fleste av landets katolske postkasser denne uken, og det er alltid mulig å lese bladet på nett. Det kan også lastes ned i PDF-format.

Av innholdet kan vi nevne:

• Sigurd Sverre Stangeland presenterer Armenias folk og kirke - i forkant av pavebesøket.

• Marta Bivand Erdal rapporterer fra St. Hallvard menighets temadag om hva det vil si å være katolikk i Norge idag.

• Freddy Edderkopp og elever fra St. Sunniva skole utforsker hverandre.

• Tre katolikker og en pinsevenn forklarer hva kristen meditasjon er.

• Neeta Budhathoki og Sheema Adam forteller om sine erfaringer som frivillige i Caritas' flyktningeprosjekt.

• Vegard Bruun Wyller utfordrer katolikker til å ta konsekvensene av at samvittighetsfrihet er en kjerneverdi for Kirken.

• Dag Kullerud gir et bibelsk blikk på norgeshistorien

• Og p. Erik Ruud SM oppfordrer alle til å unne seg skriftemålets gave i dette jubelåret. 

Det er litt ulikt når St. Olav kommer i postkassen, alt etter hvor man bor, men om noen 1. juli fremdeles skulle savne bladet, har noe gått galt, og vi er takknemlige for å få beskjed til adressen kirkebladet@katolsk.no. Da har vi mulighet til å følge opp feilen og forhindre at den gjentar seg.