Slovakiske messer i Loen

slovakiske messer i Loen.jpgFor et års tid siden kom den omfattende petisjon til Oslo katolske bispedømme fra slovakiske katolikker i Loen  om prestelig betjening på eget språk. Loen ligger Lobukta innerst i Nordfjord, i Stryn kommune i Sogn og Fjordane fylke. Det viser seg at Loen er det stedet i Norge som sterkest konsentrasjon av slovaker, og disse er hovedsaklig katolikker.

Loen hører til St. Paul menighet, Bergen, og betjenes av kapellanen som residerer i Førde. Noe permanent slovakisk prestetjeneste i Loen er nok ikke aktuelt i dag. Men OKB har nå fått til en ordning med prestelig besøk fra Slovakia noen ganger i året. Nå i slutten av mai besøkte p. Peter Celuch fra erkebispedømmet Košice for første gang Loen og den slovakiske gruppen der.

Melding fra Innvandrersjelesorgen i OKB/katolsk.no

Bilde: P. Celuch med den slovakiske gruppen utenfor Loen (lutherske) kirke.