Vatikanet erklærer Jesusbarn-kirke som sekt og tilhengerne ekskommunisert

Vatikanet, 5.6.2016 (KI/KAP) – Vatikanet har erklært tilhengerne av Bambinello di Gallinaro for ekskommunisert. Dekretet fra Troslærekongregasjonen som fastslår dette, ble lest opp søndag i kirkene i bispedømmet Sora i Lazio i Midt-Italia og offentliggjort på bispedømmets internettside. Fellesskapet, som i oktober 2015 utropte seg selv til «Kristen Universalkirke av Det nye Jerusalem», er etter kirkeledelsens syn en «pseudoreligiøs organisasjon». Deres valfartskirke i landsbyen Gallinaro i provinsen Frosinone tiltrekker seg årlig tusenvis av pilegrimer, fremfor alt på den siste søndagen i juni.

Valfartene til Gallinaro skyldes de angivelige visjonene til Giuseppina Norcia. I 1947 skal hun ha sett Jesusbarnet sovende på en sky. Åpenbaringen skal ifølge tilhengerne av hennes fellesskap ha gjentatt seg den 15. mai 1974. Ifølge henne oppfordret da Jomfru Maria og erkeengelen Mikael seersken til å bygge en vugge for Jesusbarnet. Av denne oppsto dagens valfartskirke. Senere økte tilstrømmingen av troende på grunn av nye mirakelfortellinger. Norcia døde i 1989 i en alder av 49 år.

Troslærekongregasjonen erklærte nå at fellesskapet står i motsetning til katolsk lære, ettersom de holder sine tilhengere borte fra deltakelse i de katolske sakramentene og fra kontakt med prester og sognemedlemmer og oppfordrer til ignorering av pavenes lære. Det vises også til at bispedømmet Sora allerede i 2001 distanserte seg fra gruppen og de angivelig overnaturlige budskapene.

Da den selverklærte kirken hadde begått et skisma, altså brutt fellesskapet med paven, pådrar dens tilhengere seg selv automatisk straffen ekskommunikasjon, meddeler Troslærekongregasjonen. Biskop Gerardo Antonazzo av Sora ga sine prester samtidig med bekjentgjørelsen av dekretet fullmakt til å heve ekskommunikasjonen i skriftemål. Men da må det være klart at det handler om et bevisst og formelt medlemskap i «Kirken av Det nye Jerusalem» og at den angjeldende personen vil vende seg definitivt bort fra den.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)